Tirane, kerkohet teknik riparimesh per pajisjet e vogla elektroshtepiake

35000 LEKË(Të reja)
E Premte, 21 Shkurt 2020     Tiranë
Kategoria:

Teknikë Teknik i inxhinierisë elektrike

Pozicioni: Teknik riparimesh SDA (Teknik i pajisjeve te vogla elektroshtepiake si hekur, tharese, grirese, mikser etj) • Merr në dorëzim dhe konstaton defektet brenda afatit te caktuar sipas udhëzimeve që merr nga koordinatori i departamentit; • Ndjekja e sakte e procedurave per terheqjen e pjeseve te kembimit; • Riparimi dhe testimi I produkteve; • Raportimi në kohë mbi statusin e produktit; • Aftësia për të punuar në mjedis mjaft konkurrues, ku përmbushja e objektivave në kohën e paracaktuar është parësore; • Kryerja e detyrave të tjera të caktuara; Edukimi/ Pervoja profesionale: • Arsimimi: Arsim I larte ose profesional ne Inxhinieri te ndryshme • Pervojat profesionale: Te pakten 3 vjet pervoje pune.×