Kompania Albanian Business Partner kërkon një elektriçist.

E Hënë, 25 Mars 2019     Tiranë
Kategoria:

Punime elektrike Elektricist

Bëhet fjalë për instalimin e rrjetit elektrik, rrjetit kompjuterik dhe kamera access tek një zyrë.×