Për çdo pajisje smart

Portal i thjeshtë për t’u përdorur

Video udhëzuese për përdorimin

Dizajn udhëzues

I bazuar mbi vendodhjen

Njoftim për punësim përmes mesazheve (me pagesë)

Ndihmë për përdoruesit

Njoftim pune përmes e-mail-it

Në disa gjuhë

Ndihmë teknike

Risi dhe mobilitet. Profesionistët që të duhen - tani dhe pas asnjë kosto shtesë! ë

U shërben të gjithëve: profesionistëve ekipeve, bizneseve

Mbi 3 000 profesionistë, ekipe, biznese

Në çdo qytet të Shqipërisë

Mundësi praktike pune

Modele kontratash

Rubrika “Si të…?”

Sistem vlerësimi për shërbimin

Njoftim pune përmes “App Notification”

Platformë dixhitale “work on demand”

239 Profesione

Për çdo pajisje smart

Standartizim përmes vlerësimit

Gati.al është zëri i profesionistëve!

Rehabilitimi i profesionisteve emigrante

E thjeshtë për t'u përdorur

Guidë përdorimi në video

Dizain udhëzues

I bazuar mbi vendodhjen

Njoftim pune përmes SMS-ve (me pagesë)

Reklamim i targetuar

Ndihma ndaj klientit

Inovacion, Mobilitet, Kërko për këdo, Kudo dhe kurdo pa pagesë

I shërben kujtdo: Profesionistëve/Ekipeve/Bizneseve

Mbi 3000 Profesionistë/Ekipe/Biznese (deri më tani)

61 qytete

Mundësi praktike pune

Mundësi punësimi/biznesi

Modele kontratash

Sjell edukim, rubrika “si të?”

Sistem vlerësimi për shërbimin

Njoftim pune përmes email-it

Njoftim pune përmes “App Notification”

Në gjuhë të ndryshme

Ndihmë teknike

×